Silsile-i Aliyesi

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin
Silsile-i Aliyesi
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)
İmam Hz. Hüseyin (a.s.)
İmam Zeynel Abidin (a.s.)
İmam Muhammed Bâkır (a.s.)
İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)
İmam Musa Kazım (a.s.)
İmam Ali er-Rıza (a.s.)
Maruf el-Kerhi (k.s.)
Sırrı Sekati (k.s.)
Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)
Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)
Ebu Ali el-Katibi (k.s.)
Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)
Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)
Ebû Ali Farmedî (k.s.)
Yûsuf Hemedânî (k.s.)
Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
Ârif Rivegerî (k.s.)
Mahmûd Fağnevî (k.s.)
Ali Ramîtenî (k.s.)
Muhammed Baba Simasî (k.s.)
Emir Külâl (k.s.)
Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
Alauddin Attar (k.s.)
Ya’kub Çerhî (k.s.)
Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
Muhammed Zahid (k.s.)
Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
Abdullah Dehlevî (k.s.)
Mevlânâ Halid Bağdâdî (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Muhammed Nuri Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Ömer Lütfi Efendi (Çerkez Şeyhi) (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi (k.s.)
Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)

Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Efendinin Silsile-i Aliyesi

 1. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
 2. Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)
 3. İmam Hz. Hüseyin (a.s.)
 4. İmam Zeynel Abidin (a.s.)
 5. İmam Muhammed Bâkır (a.s.)
 6. İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)
 7. İmam Musa Kazım (a.s.)
 8. İmam Ali er-Rıza (a.s.)
 9. Maruf el-Kerhi (k.s.)
 10. Sırrı Sekati (k.s.)
 11. Ebul Kasım Cüneyd Bağdadi (k.s.)
 12. Ebu Ali er-Rudbari (k.s.)
 13. Ebu Ali el-Katibi (k.s.)
 14. Ebu Osman el-Mağribi (k.s.)
 15. Ebul Kasım el-Gürgani (k.s.)
 16. Ebû Ali Farmedî (k.s.)
 17. Yûsuf Hemedânî (k.s.)
 18. Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
 19. Ârif Rivegerî (k.s.)
 20. Mahmûd Fağnevî (k.s.)
 21. Ali Ramîtenî (k.s.)
 22. Muhammed Baba Simasî (k.s.)
 23. Emir Külâl (k.s.)
 24. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
 25. Alauddin Attar (k.s.)
 26. Ya’kub Çerhî (k.s.)
 27. Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
 28. Muhammed Zahid (k.s.)
 29. Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
 30. Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
 31. Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
 32. İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî es-Serhindî (k.s.)
 33. Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
 34. Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
 35. Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
 36. Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
 37. Abdullah Dehlevî (k.s.)
 38. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri
 39. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid  Muhammed Kudsi Efendi (k.s.)
 40. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Feyzullah Efendi (k.s.)
 41. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Edirneli Muhammed Nuri Efendi (k.s.)
 42. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi Rh.A Hazretleri
 43. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Mahsenli Ali Efendi (k.s.)
 44. Mevlana Eş-Şeyh Es-Seyyid Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)
%d blogcu bunu beğendi: