Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe

 

6. Derece: İ’TİSÂM

 

ALLAH U TEÂLÂ BİR AYET-İ KERİMESİNDE ŞÖYLE BUYURUYOR: “HEP BİRLİKTE ALLAH’IN İPİNE SIMSIKI SARILIN.” (ÂL-İ İMRAN, 103) ALLAH’IN İPİNDEN MURÂD “BİR TARÎK ÜZERE AHDETMEK” MÂNÂSIDIR. BU MÂNÂ İSTİÂRÎ BİR ÜSLÛPLA İŞARET EDİLMİŞTİR. İ’TİSAM; TUTUNMA, YAPIŞMA VE SARILMA MÂNÂLARINA GELİR. KUR’ÂN’IN İŞARET ETTİĞİ MÂNÂ İSE SIKI SIKIYA BAĞLANMADIR. BÖYLECE SÂLİK’E DÜŞEN; KUR’ÂN’IN YOLUNDAN ASLA AYRILMAMASI VE HAKK’IN DAİMİ KULU OLMASIDIR. TÂ Kİ ÂLEM-İ MÂNÂYI BULANA KADAR.

NİTEKİM HZ. MEVLÂNÂ BU MEVZUA MÜNÂSİP ŞÖYLE BUYURUYOR:

EY YÛSUF CANLI! NİÇİN BEDEN KUYUSUNDA KALIYORSUN?

BU KUR’ÂN İPİNE TUTUN VE SUBHÂNÎ ARŞA YÜKSEL.

İ’TİSÂMIN ÜÇ DERECESİ VARDIR: BİRİNCİ DERECESİ, AVAMIN İ’TİSÂMIDIR. ONLARIN İ’TİSÂMI ZAHİRÎ HABERLERİ TASDİK EDİP VA’D VE VÂİDİ İKRAR ETMEKTİR. VE GÜCÜ YETTİĞİ MÜDDETÇE HAKK’IN EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEKTİR. BUNUNLA BİRLİKTE ALLAH’IN MERHAMETİNE YÖNELİP ONUN TECELLİSİ YÖNÜNDE GAYRET SARFETMEKTİR.

ŞİİR

HALKIN İ’TİSÂMI SENİN MAĞFİRETİN İÇİNDİR.

VASFEDENLER ACİZ KALDI SIFATINI.

TEVBELER OLSUN BİZE Kİ; BİZ BEŞERİZ.

“MÂ AREFNÂKE HAKK’A MA’RİFETİK.”

İ’TİSÂMM İKİNCİ DERECESİ HAVASIN İ’TİSÂMIDIR. HAVASIN İ’TİSÂMI GİZLİ HABERLER ÜZEREDİR. YANİ ZAHİR VE BÂTINI TERKEDİP “URVETÜ’L- VÜSK” YA MUHABBET DUYMAKTIR. DİĞER BİR İFADEYLE, URVETÜ’L VÜSKÂYA İSTİMSÂK ETMEKTİR. ALLAH’IN İPİ, “MUHABBETULLAHDIR”. BUNA ERİŞEN ELBETTE ALLAH’A ULAŞMIŞ OLUR.

İ’TİSÂMM ÜÇÜNCÜ DERECESİ “EHASS-I HAVAS”DIR. BU GRUBA TÂBİ OLANLAR MÂSİVADAN EL ÇEKİP, “ALLAH’IN İPİNE SARILINIZ ZİRA O SİZİN MEVLANIZDIR” EMRİNCE, MEVLÂLARI OLAN ALLAH’A SARILMIŞLARDIR. NİTEKİM ÂYET-İ KERİMEDE, “KİM Kİ, ALLAH’IN DİNİNE SIMSIKI SARILIRSA ŞÜPHESİZ Kİ O, DOĞRU YOLA İLETİLMİŞTİR.” (ÂL-İ İMRAN 101) BUYURULMAKTADIR.

ALLAH’A İ’TİSÂM ETMEK DEMEK, BİZZAT VASITASIZ OLARAK ALLAH’I MÜŞAHEDE KILIP ONA TEMESSÜK (SARILMAK) ETMEKTİR. KUR’AN-I KERİM’DE DAHİ, HİTAP İKİ KISIM ÜZERE OLMUŞTUR. BİRİNCİSİ AVAM VE HAVASA HİTAPTIR Kİ, “HEP BİRLİKTE ALLAH’IN İPİNE SARILIRIZ” BUYURULUR. İKİNCİSİ İSE EHASS-I HAVASA HİTAPTIR Kİ; VASITASIZ OLARAK “ALLAH’A (DİNİNE) SARILINIZ” BUYURULDU. ZİRA AVAM OLANLAR CENÂB-I ALLAH’A VASITASIZ OLARAK İ’TİSÂM EDEMEZLER. ONLARA LÂYIK OLAN VASITA İLE ALLAH’A SARILMAKTIR. ANCAK KAMİL OLANLAR İÇİN BU VASITA REF EDİLMİŞTİR (KALDIRILMIŞTIR). VE BÖYLECE SEBEPLERİN HALKEDİCİSİ OLAN YARATICIYI MÜŞAHEDE ETMİŞLERDİR. EN AZİZ OLAN HİTAB İSE, YİNE ONLARADIR. ONUN İÇİN SEYYİD ET-TAİFE HAZRETLERİ BU MEVZUA MÜNÂSİP OLARAK “ALLAH’A VASITASIZ OLARAK İ’TİSÂM EDİNİZ” BUYURMUŞTUR.

Yolun Mertebeleri kategorisinde yayınlandı. Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: