İmam Şarani (44. Ahid)

…..
Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, “Sahih”inde, İbn Hibban ve Hakim merfüan ve muttasılan hadisi rivayet ederler: -Metin Ebu Davud’undur «Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah’ın rızası üzerine
olsun, Hazret-i Nevfel’e: “Ey Nevfel! Kulya eyyühel kafirun süresini
okuyup onu bitirdikten sonra yatarken şirkten uzak kalmış olursun”
buyurmuşlardır.
Ebu Dâvud, Tirmizi ve Nesai- metin Tirmizi’nindir şu hadisi rivayet ederler: “Sallållahu aleyhi ve sellem uyumadan önce
Müsebbihat’ı okur öyle yatar ve, «Bunların içinde bir var ki, bin
Ayetten hayırlıdır» buyururdu».
Salih oğlu Muaviye der ki: ilim ehlinden bazıları Müsebbihat’ın
şu altı süre olduğunu bildirmişlerdir: Hadid, Haşir, Havariyyin, Cuma,
Tegabün ve Sebbih ismi Rabbike elallah süreleri.

Bezzae – biri hariç ravileri sahih ricâlinden olan – şu hadis-i şerifi
rivayet eder: «Yanını yatağa koyduğunda Fatiha ve ihlas
okursan ölüm hariç her şeyden emniyette olursun».
Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, ve Nesai, İbn Mace şu hadise rivayet
ederler: «Her kim gece uyanır uyanmaz (la illallah vahdehu şerike lehü, lehü’l-mülkü ve lahü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir velhamdü lillah ve sübhanellah, vela ilahe illallah vallahü ekber havle vela kuvvete illa billah aliyyi’l-azim) den, sonra (Allahümme iğfir li) diye dua eder veya başka bir istekte bulunura duası kabul olursa. Eğer abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olunur».
Tebarani merfuan şu hadisi rivayet eder: «Kişi gece yatağında öteye beriye dönerken 10 kez besmele çeker, 10 kez sübhanellah deyip Allah’a iman ettim, cibt’e ve tâgut’a lânet edip küfrettim diye 10 kez bunu söylerse, hangi suç ve günahtan korkuyorsa artık o suç ve günah o kişiye erişmez, ondan uzaklaşmış olur».
Allah sübhanehu ve Taala daha iyisini bilir.

....... kategorisinde yayınlandı. İmam Şarani (44. Ahid) için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: