Salevat

Ahzab 56.Ayet: Allah ve melekleri, Peygamber´e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

♡♡♡♡♡♡
Es selatü vessselamü aleyke ya habibelkulüb
ya tabibelkulüb
ya muhammed habibullah aleyhisselam

Salat ve selam senin üzerine olsun
Ey kalblerimizin sevgilisi
Ey kalblerimizin tabibi doktoru olan
Muhammed Habibullah Aleyhisselam
♡♡♡♡♡♡

Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Bana bir mu’min selam verdi mi, kendisine mukabele etmem için Allah ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selama mukabele ederim.”

Kaynak : Ebu Davud, Menasik 100, (2041)

♡♡♡♡♡♡

Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (Hazreti İbrahim’in duası olan): “Ey Rabbim şüphesiz ki o putlar insanlardan pek çoğunu saptırmıştır. Kim bana uyarsa muhakkak ki o bendendir. Kim de emirlerine karşı gelirse, şüphesiz ki sen çok bağışlayıcı, çok merhamet edicisin.” (İbrahim 36) mealindeki ayeti ile, Hazreti İsa’nın duası olan: “Eğer onlara azab edersen onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, elbette sen dilediğini yapmaya kadirsin ve sen herşeyi hikmetle yaparsın.” (Maide 113) mealindeki ayeti tilavet buyurdu ve ellerini kaldırdı, şöyle yalvardı: “Allahım! Ümmetimi (mağfiret et), ümmetimi (mağfiret et!)” ve ağladı. Allah Teala Hazretleri: “Ey Cibril, Muhammed’e git!” dedi, -Rabbin bildiği halde- niye ağladığını sor.” diye emretti: Cebrail aleyhisselam, O’na gelip niye ağladığını sordu. (Rabb Teala’ya dönüp Muhammed’in) ne söylediğini -O çok iyi bildiği halde- haber verdi. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri: “Ey Cebrail! Muhammed’e git ve ona söyle ki: “Biz seni ümmetin hususunda razı edeceğiz, asla kederlendirmeyeceğiz.”

Kaynak : Müslim, İman 346,(202)

....... kategorisinde yayınlandı. Salevat için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: