Hayırlı bereketli nurlu huzurlu Şabanı şerifler olsun inşallah

Peygamberimiz aleyhisselam ferman buyurdular ki.şaban benim ayımdır.bu ayda çok salevât getirelim bu ayın kıymetini bilelim.bu ayda önemli bir gece varki ona hazırlanalım bu gece berat gecesidir.
♡♡♡
Ahzab 56.Ayet: Allah ve melekleri, Peygamber´e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Bana bir mu’min selam verdi mi, kendisine mukabele etmem için Allah ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selama mukabele ederim.”

Kaynak : Ebu Davud, Menasik 100, (2041)
♡♡♡
Minel ezeli ilel ebedi adede ma fi ilmillah Es selatü vessselamü aleyke ya habibelkulüb
ya tabibelkulüb
ya muhammed habibullah aleyhisselam

Başlangıçdan sonsuzlığa kadar Allahımızın ilminde ne kadar şey varsa hepsinin adedince

Salat ve selam senin üzerine olsun
Ey kalblerimizin sevgilisi
Ey kalblerimizin tabibi doktoru olan
Muhammed Habibullah Aleyhisselam

....... kategorisinde yayınlandı. Hayırlı bereketli nurlu huzurlu Şabanı şerifler olsun inşallah için yorumlar kapalı

Şaban benim ayımdır diye peygamber efendimiz (sav)

Araf 44.Ayet: Ve nada ashabul cenneti ashaben nari en kad vecedna ma veadena rabbuna hakkan fe hel vecedtum ma veade rabbukum hakka, kalu neam fe ezzene muezzinum beynehum el la’netullahi alez zalimîn.
Araf 44.Ayet: Cennet ehli cehennem ehline: Biz Rabbimizin bize vadettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size vadettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenir. «Evet!» derler. Ve aralarından bir çağrıcı, Allah´ın lâneti zalimlerin üzerine olsun! diye bağırır.
Yusuf 70.Ayet: Fe lemma cehhezehum bi cehazihim ceales sikayete fi rahli ehihi summe ezzene muezzinun eyyetuhel iyru innekum le sarikûn.
Yusuf 70.Ayet: (Yusuf) onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu! (Kafile hareket ettikten) sonra bir tellal: Ey kafile! Siz hırsızsınız! diye seslendi.
♡♡♡
Müezzin kelimesi bu ayetlerde geçiyor müezzin daveti ilan eden kişi bildirici çağırıcı tellal manalarınada gelir
♡♡♡
PEYGAMBERLER ALEYHİMÜSSSELAM VE ALİMLER HEM EN BÜYÜK İMAM HEM EN BÜYÜK MÜEZZİNLERDİR

....... kategorisinde yayınlandı. Şaban benim ayımdır diye peygamber efendimiz (sav) için yorumlar kapalı

Ezan

Tevbe 3.Ayet: Ve ezanum minallahi ve rasulihi ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe berium minel muşrikine ve rasuluh, fe in tubtum fe huve hayrul lekum ve in tevelleytum fa’lemu ennekum ğayru mu’cizillah, ve beşşirillezine keferu bi azabin elîm.
Tevbe 3.Ayet: Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde Allah ve Resûlünden insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki, siz Allah´ı âciz bırakacak değilsiniz. (Ey Muhammed)! o kâfirlere elem verici bir azabı müjdele!
♡♡♡♡♡
Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), halkı namaz için toplamak maksadıyla çalınmak üzere bir çan yapılmasını emrettiği zaman, ben uyurken yanıma bir adam geldi. Elinde bir çan vardı. Ben: “Ey Allah’ın kulu, bu çanı bana satar mısın?” dedim. Adam: “Pekala, ama bunu ne yapacaksın?” dedi. Ben: “Bununla insanları namaza çağıracağım” dedim. Bana: “Sana bu iş için daha hayırlı bir söz göstereyim mi?” dedi. Ben de ona: “Elbette!” dedim. “öyleyse şunu söyle!” diyerek bana öğretti: “Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ala’s-salat, Hayye ala’s’salat. Hayye ala’l-felah, Hayye ala’l-felah. Allahu ekber Allahu ekber. Lailahe illallah.” Abdullah İbnu Zeyd Radıyallahu Anh devamla dedi ki: “(Rüyamdaki bu zat) benden biraz uzaklaştı sonra tekrar söze başlayıp: “Sonra namazı kılacağın zaman şunu söylersin” dedi ve öğretti: “Allahu ekber Allahu ekber-Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayye ala’s-salat, Hayye ala’l-felah, Kad kameti’s-salat, kad kameti’s-salat, Allahu ekber Allahu ekber. Lailahe illallah.” Sabah olunca Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek (rüyamda) gördüklerimi haber verdim. Bana: “İnşallah bu hak bir rüyadır. Kalk rüyada öğrenmiş olduğunu Bilal’e öğret. O bunları söyleyerek ezan okusun. Zira o, sesçe senden daha gür!” buyurdu. Ben de Bilal’le birlikte kalktım. Ona teker teker arzediyordum. O da bunları yüksek sesle söyleyerek ezan okumaya başladı. Bunu evinde olan Ömer İbnu’l-Hattab Radıyallahu Anh işitmişti. Hemen evden çıkıp ridasını çekerek geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! diyordu, seni hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, onun gördüğünün aynısını ben de gördüm!” Bunu işiten Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Elhamdülillah! Şimdi bu daha sağlam oldu!” dedi. [Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “(Bilal ezanı okuyup sıra ikamete gelince) Abdullah: “Onu ben gördüm, ben okumak isterim!” dedi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) da: “öyleyse sen de ikamet getir!” buyurdu.” Tirmizi’nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “(Abdullah İbnu Zeyd ezanla ilgili kıssayı anlatırken elfazı ikişer ikişer zikretti, ikameti ise birer kere zikretti.”]

Kaynak : Ebu Davud, Salat 28,30, (499,512), Tirmizi, Salat 139, (189)

♡♡♡♡
Ezan 622 tarihinden itibaren okunmaya başlamıştır.

Peygamber (s.a.) hicri dokuzuncu yılın Receb ayında son gazvesi olan ve Tevbe sûresinin pek çok ayetinin indiği Tebük gazvesine çıktı. Nuzul sırası 113 tür.
♡♡
EZAN DUYURU BİLDİRİ DEMEKTİR.TEVBE SURESİ 3.AYETTE GEÇMEKTEDİR.VESSELÂM

....... kategorisinde yayınlandı. Ezan için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: