3 Nisan 2020 =10 Şaban 1441

Eüzü(sığınırım) billahi (Allaha)
min eşşeytanirracim(kovulmuş taşlanmış şeytandan.
Bismillahirahmanirrahim
♡♡♡

Sohbetimize enam suresi 43. Ayetle
başlayalım.
Alemlerin Rabbi Olan Allahımız şöyle ferman buyurdular ki.

Enam 43.Ayet: Fe lev la iz caehum be’suna tedarrau ve lakin kaset kulubuhum ve zeyyene lehumuş şeytanu ma kanu ya’melûn.
Enam 43.Ayet:Hiç olmazsa, onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını câzip gösterdi.

♡♡♡
Dinleyin ey kardeşlerim
Bugün farklı bir sene farklı bir ay farklı bir gün içindeyiz.

Bugün
3 nisan 2020
10 şaban 1441 cuma
Farklı bir cuma

Neden çünkü müminlerin yüzüne

Kabe yüz çevirdi

Mescidi Nebevi yüz çevirdi

Mescidi Aksa yüz çevirdi

Bütün ülkelerdeki müslümanların camileri yüz çevirdi

Alemlerin Rabbi Olan Allahımız yüz çevirdi

Meleklerimiz yüz çevirdi

Peygamberlerimiz yüz çevirdi

Evliyalarımız yüz çevirdi

Korona virüsüne karşı ettiğimiz dualar yüzümüze çarpılıyor.

Nedenmi?
Çünkü yoldan çıktık!

Alemlerin Rabbi Olan Allahımızın emirlerine karşı kayıtsız olduk umursamaz olduk

şimdi dualarımız umursanmıyor.

Zalimlerin zulmüne dur demedik zalimlerin zulmülerine ortak olduk .
Ortaklığınız kutlu olsun dediler.

Dualarımız geri çevrildi.

Şimdi Yunus Aleyhisselamın balığın karnındaki hapishanesinden yaptığı dua gibi dua edelim.

Bizede dünya bütün genişliğine rağmen daraldı saraylarımız şaşalı villalarımız evlerimiz çadırlarımız hapishane oldu.

♡♡♡

Ey Alemlerin Rabbi Olan Allahımız bizlerde kulun Yunus Aleyhisselamın duası gibi diyoruz ki;

LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN.

EY ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAHIMIZ SENİ NOKSAN SIFATLARDAN TENZİH EDERİZ.

SENDEN BAŞKA HİÇ BİR İLAH ( GÜÇ OTORİTE KANUN KOYUCU YOKTUR )

BİZLERDE KENDİ NEFSİMİZE ZULMETTİK
ZALİM OLDUK.

BİZİ BAĞIŞLA

YA ERHAMERRAHİMİN
EY MERHAMETLİLERİN EN MERHAMETLİSİ
♡♡♡
Şimdi asıl konumuza gelelim

Bu dünyamızı saran ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenleri dize getiren

Alemlerin Rabbi Olan Allahımızın vazifeli askerleri olan görünmeyen

Fakat dünyanın güçlü görünen devletlerini ordularını dize getirip
sizler acizsiniz ey zalimler diyen

GÖRÜNMEYEN KORONA

sen gereğini yaptın

Bizler Kuran’a dönüyoruz.

Dünyanın zalim liderlerinide Kuran’a davet ediyoruz.
♡♡♡

Bu nisan ve şaban ayları kurtuluş aylarıdır şaban ayının 14. günü yani 7 nisan salı günü BERAT gecesidir.

♡♡♡

Peygamberimiz Aleyhisselam bu nisan ayının 20 sinde 571 julyen takvimine göre pazartesi günü dünyaya teşrif etmişlerdir.

♡♡♡

Alemlerin Rabbi Olan Allahımız kitabında şöyle ferman buyurdular;

Ahzab 56.Ayet:İnnellahe ve melaiketehu yusallune alen nebiyy, ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.


Ahzab 56.Ayet:
Allah ve melekleri, Peygamber´e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

♡♡♡

Bu azabın yeryüzünden kaldırılması için tüm iman edenleri
7 fatiha süresi
7 salatı tefriciye
7 salatı münciye
7 defa yunus Aleyhisselamın duasını okumaya davet ediyoruz.
Ey Alemlerin Rabbi Olan Allahımız kim bu duaları okursa ve bu mesajları dostlarına ulaştırırsa onları dostlarını ailelerini ve tüm insanlığı koranadan koru ve bu azabı durdur
YA RABBENA
EY EFENDİMİZ
EY TERBİYECİMİZ
EYÖĞRETMENİMİZ
EY MÜRŞİDİMİZ

♡♡♡

Bismillahirrahmanirrahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
Fatiha 1.Ayet: El hamdu lillahi rabbil alemîn.
Fatiha 1.Ayet:
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.Fatiha 2.Ayet: Er rahmanir rahîm.
Fatiha 2.Ayet:
Rahmeti sonsuz olan merhameti sonsuz olanFatiha 3.Ayet: Maliki yevmid dîn.
Fatiha 3.Ayet:
Din gününün mâlikidir sahibidir.Fatiha 4.Ayet: İyyake na’budu ve iyyake nestaîn.
Fatiha 4.Ayet: sadece sana kulluk ederiz ve sadece sana yardım dileniriz.
Fatiha 5.Ayet: İhdinas siratal mustakîm.
Fatiha 5.Ayet:
Bizi doğru yoluna hidayet eyle.
Fatiha 6.Ayet: Siratallezine en’amte aleyhim
Fatiha 6.Ayet:
Öyle bir yolaki sen onların üzerine nimet vermişdin
Fatiha 7.Ayet: ğayril mağdubi aleyhim ve laddâllîn.
Fatiha 7.Ayet:
üzerinde azap olanlardan değil
( şeytan ve deccal gibi ve bunlara uyup) dalalete karanlığa düşenlerden de eyleme.Amin
♡♡♡

Salât-ı Terficiye” nin aslı, Latin harfleriyle okunuşu ve anlamı şöyledir:

Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek.”

Anlamı:

“Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, bulutlardan yağmur dökülür… Onun âline ve ashabına da salât ve selam eyle Ya Rab! Her an, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.”

♡♡♡

Salât-ı Münciye=Tûncina” nin aslı, Latin harfleriyle okunuşu ve anlamı şöyledir:
Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Anlamı:

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlesin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

♡♡♡

Yunus Aleyhisselamın duası

La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin

Sen noksan sıfatlardan münezzehsin
Senden başka ilah yoktur.
Ben kendi kendime zulüm ettim.

♡♡♡

Kardeşlerim bu iki salavatın sevabı çoktur şöyleki

Şeyh Muhammed Tunüsi dedi ki: “Kim bu Salat-ı Nariye’ye her gün on bir defa devam ederse onun için sanki rızık gökten yağıyor ve yer onu yeşertip bitiriyor gibi olur.”

İmam Dinuri de dedi ki: Kim bu Salavatı her farz namazı müteakib on bir defa okur da bunu kendine devamlı bir vird haline getirse, şüphe yok ki, o bir nice yüksek mertebelere ve geniş servetlere nâil olur. Her gün esrarı keşfetme niyetiyle bu salavatı Resuller sayısınca (313) defa okuyan kimse arzu ettiği birçok şeyleri görmeye başlar.

İmam Kurtubi diyor ki: Kim çok önemli bir işinin olmasını veya devam edip duran bir belanın def edilmesini arzu ediyorsa, bu salat-i tefriciyeyi dört bin dört yüz kırk dört (4444) defa okuyup çok yüksek ahlâkta ve yaratılışta olan Nebiyy-i Zişan Efendimiz’e bununla tevessül etsin. Şübhe yok ki, Allah onun muradının gerçekleşmesi için ona başarılı bir kapı açar ve niyetine göre arzusunu verir.

♡♡♡

“Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.”(Bu konuyla ilgili hadisler için bk. Müsned, Ahmed b. Hanbel IV/56; Mecmau’z- Zevaid, X/168; Cemu’l-Fevaid, II/618; el-Fethu’l-Kebir, II/357)

Bu nedenle ellerini dua ederken aşağıya çevirenler, bu hadislere göre amel etmiştir. Hanefiler ise bu konuda Şafileri taklit etmiş oluyor.

Konuyla İlgili Bir Hatıra:

Bu konuda İbni Fakihani  isimli kitabında özetleyeceğim şu olayı nakleder:

Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa, fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica etmiş:

Ya Resulallah, gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster!..

O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş: Ey Ebu Musa! Tüncina duasını okuyun! Yani, kurtaran duayı okuyun, kurtaran duayı…

Demiş ki: Ya Resulallah, bu Tüncina duası hangisidir, biz bilmiyoruz?

Efendimiz (asm) bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz (Salaten Tüncina)’yı okumuş, bunu okuyun, diye tenbih buyurmuş.

Gemideki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa’dan öğrenip okumuşlar, fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlar.

♡♡♡

Şimdi insanlık
bu azapdan nasıl kurtulur.
reçetesi şudur.

hem fiili dua yapacağız
yani devletimizin aldığı önlemleri dikkate alacağız.

Hemde kavli dua yapacağız.
Fatihayı şerif
Salaten tüncina
Salatı tefriciye
Yunus Aleyhisselamın duası okuyup
Peygamberlerimizin
Evliyalarımızın
Müminlerimizin ruhlarına bağışlayalım.

Azabın kaldırılması toplu duaya bağlıdır zira yağmur dualarına toplu gidilmiştir sünnettir . Vesselâm

♡♡♡

Kutbüzzaman Es Seyyid Eş Şerif Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin sohbetlerinden derlenmiştir

....... kategorisinde yayınlandı. 3 Nisan 2020 =10 Şaban 1441 için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: