20 Nisan 571 onsekiz bin alemin peygamberinin doğum günü kutlu olsun


....... kategorisinde yayınlandı. 20 Nisan 571 onsekiz bin alemin peygamberinin doğum günü kutlu olsun için yorumlar kapalı

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN YA HAZRETİ MEHDİ-15 ŞABAN 869(8 NİSAN ÇARŞAMBA)

Varlık alemi yaratılışın ilk anlarından itibaren harikulade bir düzen ve eşitlik ve adalet üzerine kurulmuştur. Varlık âleminde tüm yıldızlar ve galaksileri ile birlikte, içinde hiç bir düzensizlik yoktur. Genelde zulüm ve adaletsizlik, yaratılış düzenine aykırıdır. Bu yüzden zulüm fanidir ve elbette bir gün dünyadan kökü tamamen sökülüp atılacaktır.
Bu durum, din ve akıl tarafından da onaylanmaktadır. Bu konuda son resul Hz. Muhammed (sav) gelecekte dünyada adalet ve eşitliği sağlayacak ve zulmü sonlandıracak bir şahsiyetin zuhurundan söz ederken şöyle buyurmaktadır:
Hatta eğer dünyanın ömründen bir gün geride kalmış olsa bile yüce Allah o günü öylesine uzatacaktır ki benim hanedanımdan birini gönderecek ve onun eliyle dünyayı, zulüm ile dolduktan sonra adaletle dolduracaktır.
Bugün beşeriyetin kurtarıcısı Hz. Mehdi’nin (sa) doğum günü. Hz. Mehdi (sa) zamanın karanlık bulutlarının ardından adeta parlayan bir güneş gibi doğacaktır. Beşeriyetin son kurtarıcısını rivayetlerde Hz. Musa’ya benzetmişlerdir. Firavun yandaşları Hz. Musa’nın doğumunu engellemek için gebe kadınlara saldırdı ve erkek bebekleri katlettiler. Abbasi halifeleri de İslam Peygamberi’nin (sav) hanedanından birinin zuhur edeceğini ve onların hükümetini devireceğini duymuştu. Bu yüzden Abbasiler zalim iktidarlarını korumak için Hz. Mehdi’nin (sa) veladetini engellemeye çalıştılar. Lakin yüce Allah’ın iradesi ile Samerra kentinin güvensiz ortamına karşın o hazret Abbasi hükümetinin adamlarının gözlerinden uzak bir şekilde dünyaya geldi.

O gün hicri Kameri 255 yılının şaban ayının 15′iydi. Bu bebeğin doğması ile birlikte imam Hasan Asgeri’nin (sa) evi sevinç ve nurla doldu. Bebek doğar doğmaz yüce Allah’ın vahdaniyyeti ve İslam Peygamberi’nin (sav) risaletine şahadet getirdi ve babasına götürüldüğünde Kuran-ı Kerim’ın şu ayetini tilavet etti:
Biz yeryüzündeki mustaz’aflara minnet koyduk ve onları yeryüzünde önder ve mirasçılar karar kıldık.
Yeni doğan bebeği İslam peygamberinin adı ile adlandırdılar ki siması ve siyeri ile son ilahi resulünü çağrıştırsın ve onun gibi dünyayı iyilik ve güzelliğe doğru hidayet etsin. Eba Salih, Mehdi, Kaim, Muntazar, Sahib-i zaman o hazretin en ünlü lakaplarındandır.
Tüm semavi peygamberlerin varisi olan imam Mehdi (sa) tüm kemal ve cemallere sahiptir. O hazret, İslam Peygamberi (sav)’in ahlakını ve imam Ali (sa)’nın cesaret ve yüce mekarimini simgeler. İmam Ali (sa) “O, sizin en bilgininizdir” diye buyurmaktadır bir hadisinde.
İmam Bagır (sa) da şöyle buyuruyor: Allah kitabı ve Resulullah (sav)’ın sünneti hakkındaki ilim, Mehdi’nin kalbinde yeşerir, bitkilerin yer yüzünde yeşerdiği gibi.
Hz. Mehdi (sa) enbiyalar gibi oldukça sade yaşar ve az yiyecek ve sade elbiselerle yetinir. İbadette ve namazda süreklilik arz eder ve yüzünden en yüce kulluk işaretleri bellidir. O hazret insanlar arasında adaletle davranır ve cömertlik ve bağışlama simgesidir.
İslam Peygamberi şöyle buyurmakta Hz. Mehdi Sa. hakkında: Adamın biri onun yayına gelir ve “ey Mehdi, bana bir şeyler bağışla” der. O da istekte bulunan adama kaldırabildiği kadar malından verir.
İmam Mehdi (sa) zalimlere karşı kesin tavırlıdır ve eşitli davranmak ve adaleti uygulamak tüm programlarının başında yer alır. Gerçi bu gün o hazret gözlerden gizlidir, lakin bereketli varlığı hidayet, hayır ve bereket kaynağıdır. O hazret parlayan bir güneş misali tüm gönüllerle irtibatta olup yüreklere sıcaklık ve hayat vermektedir. Rivayetlere göre Hz. Mehdi (sa) bulutların ardından gizlenen bir güneş gibidir ve görünmemesine karşın yeryüzünde yaşayan insanlar bu güneşten yararlanır.
Bir süre önce Kuveyt’te yayınlanan Er-Ray’ul Amm gazetesi Hz. Mehdi’nin (sa) zuhuruna inancın Müslümanların direniş gücünü arttırdığını yazdı. Gazeteye göre gerçi İran ve Lübnan gibi ülkelerin askeri gücü batılı ülkelerin silah gücü ile eşit değil, lakin Şii Müslümanların sözünü ettiği güç ve izzet, onların mal varlığından çok daha fazla olduğu anlaşılıyor. Bu güç duygusu Hz. Mehdi’nin (sa) zuhurunun yaklaştığı inancından kaynaklanıyor. Şii toplumlarda kurtarıcının zuhuruna olan inanç insanları gelecekteki olaylarla yüzleşmeye hazırlıyor. Bu hazırlık ise kendi başına gelecekte derin değişimlere sebep oluyor.
Dünyayı kurtaracak vaadedilen kurtarıcı konusu bölgesel veya kıtalar düzeyinde bir durum değildir. İslam dini alemin kurtarıcısını tüm coğrafi sınırların ötesinde tüm beşeriyeti kapsayacak şekilde gündeme getirmiştir.
Bu bakış açısından bir gün insanların saadete, adalet, özgürlük ve güvenlik dolu bir yaşama kavuşacakları müjdeleniyor. İmam Zaman (sa), içinde acı, elem ve zulümden hiç bir iz olmayan ve salih insanların iktidarın başına geçeceği aydın bir dünya kuruyor. O hazret zalimlerden hesap soruyor ve insanların çiğnenen haklarını iade ediyor.

İmam Mehdi (sa) yer yüzünde tüm kötülükleri silerek dünyada zulmün yok olacağının kesin olduğunu ve alemin aydın ufuklara doğru ilerlediğini ispat ediyor.
Genelde insanoğlu, adalet taleptir ve ilahi sünnet de onun bu ihtiyacını karşılamaktadır. İslam açısından zulüm dönemi geçicidir ve beşeri toplum sonunda barış ve adalet üzerine kurulur. Bir başka ifade ile, imam Mehdi’nin (sa) zuhur etmesi ile birlikte karanlıklar dönemi sona erecek ve aydınlık dönemi başlayacaktır.
İmam Mehdi’nin (sa) kurduğu toplumda tüm esaret bağları kırılacak ve insanlar gerçek anlamda hür olacaktır. İmam Mehdi’nin (sa) adaleti tüm dünyayı saracak şekilde cihanşümuldur.
İmam Sadık (sa) şöyle buyurmakta: Allah’a andolsun, Mehdi adaletini insanların evlerinin en derin köşelerine kadar yaşacaktır, hani soğuk ve sıcağın buralara kadar yayılması gibi.
Son kurtarıcıya ve karanlıktan kurtuluşa inanmak, insanların en eski arzusu olup beşeriyetin kaderini belirleyecek bir inançtır. Hz. Mehdi’nin (sa) adaleti öylesine güzeldir ki insanlar fani dünyanın zaten bu iyi son için bu kadar devam ettiğini anlayacaktır.
Vaadedilen kurtarıcının zuhuru dünyada barış ve adaletin habercisidir. Bu yüzden insanları kendilerini bu kader belirleyici aşamaya hazırlamalıdır. Bunun için beşeri toplumlar insani ve ahlaki değerleri korumalı, kötülükleri azaltmalı ve fitne ve savaşı önleme ki o hazretin zuhuru için gereken zemin hazırlansın. Tarihte bir dönüm noktası olan imam Mehdi’nin (sa) zuhur etmesinin ardından beşeriyet adaletin tadına varacak ve yer yüzünde ve derinliklerinde yer alan tüm nimetlerden yararlanma imkânı herkes için sağlanacaktır.
Hz. Mehdi (sa) döneminin en önemli özelliklerinden biri de tüm dünyada güvenliğin sağlanmasıdır. İslam açısından gerçek güvenlik ancak hakiki iman ve şirkten uzak durmakla olur. Yüce Allah En’am suresinin 82. ayetinde ancak iman eden ve imanlarına şirk ve zulüm bulaştırmayanların gerçek hidayete erenler ve güvenliğe kavuşanlar olduğunu buyuruyor.
İmam Mehdi (sa) halkın korku ve paniğine sebep olan her türlü etkeni ortadan kaldırıyor, yasalara karşı çıkma ve kargaşa çıkarmanın köklerini kurutarak kanun, adalet ve insan haklarına saygı temellerine dayanan yepyeni ilişkiler tanımlıyor. O dönem Kuran-ı Kerim’in tabiri ile dehşet ve korku, güvenliğe dönüşüyor, insanlar Hz. Mehdi (sa) sayesinde barış ve güvenlik dolu bir ortamda yaşıyor.
Bu konuda imam Mehdi (sa) şöyle diyor: Ben, yeryüzü halkının huzur ve güvenliğinin sebebiyim.
Şaban ayının ortasında Hz. Mehdi’nin (sa) kutlu veladeti dolaysıyla tüm İran ışıklandırılıyor ve sokaklarda şenlikler düzenleniyor. İmam Mehdi’nin (sa) kutlu doğumu kutlamaları gönülleri daha da aydınlatıyor. Bu törenler kutsal bir olaya inancın simgesi olup özel geleneklerle beraberdir ve tüm aşamalarında akraba ziyareti, yoksullara yardım ve infak gibi durumlarla birliktedir.
Bu gün insanlar bir birini kutlarken her köşe başında insanlara tatlılar ve şerbetler ikram edilir ve her tarafta o hazreti görme arzusunu yansıtan pankartlar asılır.
Dünyanın son kurtarıcısı Hz. Mehdi’nin (sa) veladeti kutlu olsun.

....... kategorisinde yayınlandı. DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN YA HAZRETİ MEHDİ-15 ŞABAN 869(8 NİSAN ÇARŞAMBA) için yorumlar kapalı

Berat Kandilimiz Kutlu Olsun İnşaallah (7 Nisan 2020)

-Bu gece berat kandili
– Bu gece peygamberimizin doğum günü 20 nisan 571
-Bugün 12. İmam muhammed mehdinin doğum günü 15 şaban 255
– Bugün cuma
Bu kutlu günümüz tüm islam alemine ve insanlık alemine Hayırlar getirsin inşallah.

Al-i İmran 8.Ayet: (Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”

Al-i İmran 9.Ayet: “Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.

-Hayırlı bereketli nurlu huzurlu cumalar Şabanı şerifler olsun inşallah
-Bu gece ayrıca isa mesih ruhullah -aleyhisselamın çarmıha götürüldüğü gece hepsi bir arada

....... kategorisinde yayınlandı. Berat Kandilimiz Kutlu Olsun İnşaallah (7 Nisan 2020) için yorumlar kapalı

12 Şaban

ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAHIMIZ FERMAN BUYURDULAR Kİ

Bakara 151.Ayet: Kema erselna fikum rasulem minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta’lemûn.

Bakara 151.Ayet: Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab´ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resûl gönderdik.

Bakara 155.Ayet: Ve le nebluvennekum bi şey’im minel havfi vel cui ve naksim minel emvali vel enfusi ves semerat, ve beşşiris sabirîn.

Bakara 155.Ayet: Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele!

HER AN HER DAKİKA İMTİHANDAYIZ.

♡♡♡

ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAHIMIZ ŞÖYLE FERMAN BUYURDULAR Kİ

Bakara 285.Ayet: Amener rasulu bi ma unzile ileyhi mir rabbihi vel mu’minun, kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih, la nuferriku beyne ehadim mir rusulih, ve kalu semi’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masîr.
Bakara 285.Ayet: Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah´a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. «Allah´ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır» dediler.

Bakara 286.Ayet: La yukellifullahu nefsen illa vus’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tuahizna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va’fu anna, vağfir lena, verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kâfirîn.

Bakara 286.Ayet: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!

EN BÜYÜK KAFİRLER TOPLULUĞU KİM ŞEYTAN VE ONUN MİLYARLARCA ÇOCUKLARIDIR.HER AN İNANANLARIN AYAĞINI KAYDIRABİLİR.
RABBİMİZ MUHAFAZA EYLESİN.AMİN

....... kategorisinde yayınlandı. 12 Şaban için yorumlar kapalı

4 Nisan günü 1951- Mahsenli Ali Efendi’nin Vefatının 69. Yıl Dönümü

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Muhakkak ki Allah’ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzunda olmazlar.

Yunus Suresi 62. Ayet

Vefatının 67. Sene-i Devriyesinde Üstadımız Evliyalar Sultanı Mahsenli Ali Efendiyi hasret ve özlem ile anıyoruz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Habibullah ile Adem Safiyyullah arasında yaşamış 124 Bin Enbiya-i Kiram Hazeratının, onların Ehli Beytlerinin ve Ashablarının, Hamse-i Ali Aba halkının ve onların kıymetli evlatları 12 İmamın ve bu yüce kametlerin yollarından gitmiş Evliya-i Kiram Hazeratlarının, Silsile-i Aliyede bulunan Başta Kutbuzzaman Muhammed Sıddık Haşimi ve Mahsenli Ali Efendi Hazretlerinin mübarek pak ruhu şerifleri için 11 ihlas 1 Fatiha  okuyalım.

Nuru Şems Grubu

....... kategorisinde yayınlandı. 4 Nisan günü 1951- Mahsenli Ali Efendi’nin Vefatının 69. Yıl Dönümü için yorumlar kapalı

3 Nisan 2020 =10 Şaban 1441

Eüzü(sığınırım) billahi (Allaha)
min eşşeytanirracim(kovulmuş taşlanmış şeytandan.
Bismillahirahmanirrahim
♡♡♡

Sohbetimize enam suresi 43. Ayetle
başlayalım.
Alemlerin Rabbi Olan Allahımız şöyle ferman buyurdular ki.

Enam 43.Ayet: Fe lev la iz caehum be’suna tedarrau ve lakin kaset kulubuhum ve zeyyene lehumuş şeytanu ma kanu ya’melûn.
Enam 43.Ayet:Hiç olmazsa, onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını câzip gösterdi.

♡♡♡
Dinleyin ey kardeşlerim
Bugün farklı bir sene farklı bir ay farklı bir gün içindeyiz.

Bugün
3 nisan 2020
10 şaban 1441 cuma
Farklı bir cuma

Neden çünkü müminlerin yüzüne

Kabe yüz çevirdi

Mescidi Nebevi yüz çevirdi

Mescidi Aksa yüz çevirdi

Bütün ülkelerdeki müslümanların camileri yüz çevirdi

Alemlerin Rabbi Olan Allahımız yüz çevirdi

Meleklerimiz yüz çevirdi

Peygamberlerimiz yüz çevirdi

Evliyalarımız yüz çevirdi

Korona virüsüne karşı ettiğimiz dualar yüzümüze çarpılıyor.

Nedenmi?
Çünkü yoldan çıktık!

Alemlerin Rabbi Olan Allahımızın emirlerine karşı kayıtsız olduk umursamaz olduk

şimdi dualarımız umursanmıyor.

Zalimlerin zulmüne dur demedik zalimlerin zulmülerine ortak olduk .
Ortaklığınız kutlu olsun dediler.

Dualarımız geri çevrildi.

Şimdi Yunus Aleyhisselamın balığın karnındaki hapishanesinden yaptığı dua gibi dua edelim.

Bizede dünya bütün genişliğine rağmen daraldı saraylarımız şaşalı villalarımız evlerimiz çadırlarımız hapishane oldu.

♡♡♡

Ey Alemlerin Rabbi Olan Allahımız bizlerde kulun Yunus Aleyhisselamın duası gibi diyoruz ki;

LA İLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN.

EY ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAHIMIZ SENİ NOKSAN SIFATLARDAN TENZİH EDERİZ.

SENDEN BAŞKA HİÇ BİR İLAH ( GÜÇ OTORİTE KANUN KOYUCU YOKTUR )

BİZLERDE KENDİ NEFSİMİZE ZULMETTİK
ZALİM OLDUK.

BİZİ BAĞIŞLA

YA ERHAMERRAHİMİN
EY MERHAMETLİLERİN EN MERHAMETLİSİ
♡♡♡
Şimdi asıl konumuza gelelim

Bu dünyamızı saran ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenleri dize getiren

Alemlerin Rabbi Olan Allahımızın vazifeli askerleri olan görünmeyen

Fakat dünyanın güçlü görünen devletlerini ordularını dize getirip
sizler acizsiniz ey zalimler diyen

GÖRÜNMEYEN KORONA

sen gereğini yaptın

Bizler Kuran’a dönüyoruz.

Dünyanın zalim liderlerinide Kuran’a davet ediyoruz.
♡♡♡

Bu nisan ve şaban ayları kurtuluş aylarıdır şaban ayının 14. günü yani 7 nisan salı günü BERAT gecesidir.

♡♡♡

Peygamberimiz Aleyhisselam bu nisan ayının 20 sinde 571 julyen takvimine göre pazartesi günü dünyaya teşrif etmişlerdir.

♡♡♡

Alemlerin Rabbi Olan Allahımız kitabında şöyle ferman buyurdular;

Ahzab 56.Ayet:İnnellahe ve melaiketehu yusallune alen nebiyy, ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.


Ahzab 56.Ayet:
Allah ve melekleri, Peygamber´e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

♡♡♡

Bu azabın yeryüzünden kaldırılması için tüm iman edenleri
7 fatiha süresi
7 salatı tefriciye
7 salatı münciye
7 defa yunus Aleyhisselamın duasını okumaya davet ediyoruz.
Ey Alemlerin Rabbi Olan Allahımız kim bu duaları okursa ve bu mesajları dostlarına ulaştırırsa onları dostlarını ailelerini ve tüm insanlığı koranadan koru ve bu azabı durdur
YA RABBENA
EY EFENDİMİZ
EY TERBİYECİMİZ
EYÖĞRETMENİMİZ
EY MÜRŞİDİMİZ

♡♡♡

Bismillahirrahmanirrahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah´ın adıyla.
Fatiha 1.Ayet: El hamdu lillahi rabbil alemîn.
Fatiha 1.Ayet:
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah´a mahsustur.Fatiha 2.Ayet: Er rahmanir rahîm.
Fatiha 2.Ayet:
Rahmeti sonsuz olan merhameti sonsuz olanFatiha 3.Ayet: Maliki yevmid dîn.
Fatiha 3.Ayet:
Din gününün mâlikidir sahibidir.Fatiha 4.Ayet: İyyake na’budu ve iyyake nestaîn.
Fatiha 4.Ayet: sadece sana kulluk ederiz ve sadece sana yardım dileniriz.
Fatiha 5.Ayet: İhdinas siratal mustakîm.
Fatiha 5.Ayet:
Bizi doğru yoluna hidayet eyle.
Fatiha 6.Ayet: Siratallezine en’amte aleyhim
Fatiha 6.Ayet:
Öyle bir yolaki sen onların üzerine nimet vermişdin
Fatiha 7.Ayet: ğayril mağdubi aleyhim ve laddâllîn.
Fatiha 7.Ayet:
üzerinde azap olanlardan değil
( şeytan ve deccal gibi ve bunlara uyup) dalalete karanlığa düşenlerden de eyleme.Amin
♡♡♡

Salât-ı Terficiye” nin aslı, Latin harfleriyle okunuşu ve anlamı şöyledir:

Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek.”

Anlamı:

“Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, bulutlardan yağmur dökülür… Onun âline ve ashabına da salât ve selam eyle Ya Rab! Her an, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.”

♡♡♡

Salât-ı Münciye=Tûncina” nin aslı, Latin harfleriyle okunuşu ve anlamı şöyledir:
Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Anlamı:

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve onun Ehl-i beytine salât eyle. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlesin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

♡♡♡

Yunus Aleyhisselamın duası

La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin

Sen noksan sıfatlardan münezzehsin
Senden başka ilah yoktur.
Ben kendi kendime zulüm ettim.

♡♡♡

Kardeşlerim bu iki salavatın sevabı çoktur şöyleki

Şeyh Muhammed Tunüsi dedi ki: “Kim bu Salat-ı Nariye’ye her gün on bir defa devam ederse onun için sanki rızık gökten yağıyor ve yer onu yeşertip bitiriyor gibi olur.”

İmam Dinuri de dedi ki: Kim bu Salavatı her farz namazı müteakib on bir defa okur da bunu kendine devamlı bir vird haline getirse, şüphe yok ki, o bir nice yüksek mertebelere ve geniş servetlere nâil olur. Her gün esrarı keşfetme niyetiyle bu salavatı Resuller sayısınca (313) defa okuyan kimse arzu ettiği birçok şeyleri görmeye başlar.

İmam Kurtubi diyor ki: Kim çok önemli bir işinin olmasını veya devam edip duran bir belanın def edilmesini arzu ediyorsa, bu salat-i tefriciyeyi dört bin dört yüz kırk dört (4444) defa okuyup çok yüksek ahlâkta ve yaratılışta olan Nebiyy-i Zişan Efendimiz’e bununla tevessül etsin. Şübhe yok ki, Allah onun muradının gerçekleşmesi için ona başarılı bir kapı açar ve niyetine göre arzusunu verir.

♡♡♡

“Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam, Allah’tan bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi.”(Bu konuyla ilgili hadisler için bk. Müsned, Ahmed b. Hanbel IV/56; Mecmau’z- Zevaid, X/168; Cemu’l-Fevaid, II/618; el-Fethu’l-Kebir, II/357)

Bu nedenle ellerini dua ederken aşağıya çevirenler, bu hadislere göre amel etmiştir. Hanefiler ise bu konuda Şafileri taklit etmiş oluyor.

Konuyla İlgili Bir Hatıra:

Bu konuda İbni Fakihani  isimli kitabında özetleyeceğim şu olayı nakleder:

Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa, fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica etmiş:

Ya Resulallah, gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster!..

O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş: Ey Ebu Musa! Tüncina duasını okuyun! Yani, kurtaran duayı okuyun, kurtaran duayı…

Demiş ki: Ya Resulallah, bu Tüncina duası hangisidir, biz bilmiyoruz?

Efendimiz (asm) bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz (Salaten Tüncina)’yı okumuş, bunu okuyun, diye tenbih buyurmuş.

Gemideki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa’dan öğrenip okumuşlar, fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlar.

♡♡♡

Şimdi insanlık
bu azapdan nasıl kurtulur.
reçetesi şudur.

hem fiili dua yapacağız
yani devletimizin aldığı önlemleri dikkate alacağız.

Hemde kavli dua yapacağız.
Fatihayı şerif
Salaten tüncina
Salatı tefriciye
Yunus Aleyhisselamın duası okuyup
Peygamberlerimizin
Evliyalarımızın
Müminlerimizin ruhlarına bağışlayalım.

Azabın kaldırılması toplu duaya bağlıdır zira yağmur dualarına toplu gidilmiştir sünnettir . Vesselâm

♡♡♡

Kutbüzzaman Es Seyyid Eş Şerif Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin sohbetlerinden derlenmiştir

....... kategorisinde yayınlandı. 3 Nisan 2020 =10 Şaban 1441 için yorumlar kapalı

1 Nisanda Yaşanan Olaylar

  • Musa (a.s) ın firavundan kurtuluşu,
  • Nuh (a.s) ın karaya inişi,
  • Yahudilerin yılbaşı,
  • Muhterem Hocamızın anne ve babasının doğum günü,
  • Nisan bereket ayıdır.
  • Musa (a.s) ateşe girme hadisesi, Musa (a.s)’a Allahın varlığını inkar eden bir adam gelmiş. Adam demiş ki; ben Allahu Tealaya inanmıyorum diyerek, Hz. Musa’ya meydan okumuş. Ya Musa ateşi yakalım. Eğer senin söylediklerin doğru ise Allah beni yaksın. Eğer benim söylediklerim doğru ise seni yaksın. Tamam demiş Musa (a.s) ve meydana tüm insanları toplamışlar. Meydana ateş yakmışlar. Ateşe girip kim haklıysa o kalsın diye sözleşmişler. Bütün insanlar ateşin başına toplanmışlar. Musa (a.s) Allaha inanmayan kişiye gel bakalım elimden tut demiş ve ikisi birlikte ateşe girmişler. Ve ateş ikisini de yakmamış. Musa (a.s) Allahın kelimullahı olduğu için Ya Rabbi demiş, ateş beni de onuda yakmadı. Seni inkar edeni de yakmadı demiş. Allahta ya Musa benim sevdiğimin elini tutanı ben yakmam demiş. Senin elini tuttuğu için ondan yanmadı demiş. Onun için Allahın dostlarının ve peygamberlerinin
    elini kim tutarsa inkar ettiği halde yanmıyorsa inananlar inşallah ahiret azabına düçar olmazlar. Onun için inşallah ey iman edenler Allahtan korkun sıddıklar, peygamberler, sadık insanlarla peygamberlerin sahabeleri ile tabiiyinlerle ve evliya ullahlarla beraber olun.
  • İnşallah Allah bu yolda büyüklerle olmayı nasip etsin. 10 defa -Euzubillahimineşşeytanirracim- dedikten sonra 1 defa da -Bismillahirrahmanirrahim- denince Allahu Teala onu hastalıktan ve cinlerin dokunmasından korur. (Gökten koruyucu meleklerini gönderir).
....... kategorisinde yayınlandı. 1 Nisanda Yaşanan Olaylar için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: