18 Rebiülevvel

PADİŞAHLAR PADİŞAHI ALEMLERİN RABBİ RAHMAN RAHİM VE DİN GÜNÜNÜN SAHİBİ OLAN YALNIZ KENDİSİNE İBADET ETTİĞİMİZ YALNIZ KENDİSİNE İHTİYAÇLARIMIZI ARZ ETTİĞİMİZ BİZİ DOĞRU YOLA HİDAYETE ULAŞTIRAN.NİSA SURESİ 69.AYETİNDE NİMET VERDİĞİ PEYGAMBERLERİ SIDDIKLARI ŞEHİTLERİ VE SALİHLERİ BİZE ARKADAŞ EYLEYEN .ÜZERİNDE AZAP KESİNLEŞEN ŞEYTAN HANNAS VE DECCALDEN VE ONLARA TABİ OLMAKDAN BİZİ KORUYAN ALLAHIMIZ ŞÖYLE FERMAN BUYURDULAR Kİ.

Hucurat suresi 1-18

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

 1. Ey iman edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
 2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.
 3. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah’ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.
 4. (Resûlüm!) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
 5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
 6. Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.
 7. Hem bilin ki, içinizde Allah’ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
 8. Bu, Allah’tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.
 9. Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever.
 10. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.
 11. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.
 12. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.
 13. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.
 14. Bedevîler “İnandık” dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama “Boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
 15. Müminler ancak Allah’a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.
 16. De ki: Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
 17. Onlar İslâm’a girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki, sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur.
 18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.

EY EVLATLARIM HUCURAT SURESİ PEYGAMBERLERİN VE ALLAHIMIZIN DOSTLARININ YANINDA NASIL DAVRANILMASI GEREKTİĞİ
YOKSA BİLMEDEN YAPILAN AMELLERİN BOŞA GİDECEĞİ BİLDİRİLİYOR.

KİMSE YANINDA YOKKEN BİZ SANA DESTEK OLDUK İMAN ETTİK DİYENLERE UYARI YAPILMIŞTIR.

GIYBETTEN UZAK DURMAK GEREKTİĞİ.

KİMSE KİMSEYİ ALAYA ALMASIN DENİLMİŞTİR.

İMAN EDEN TAKVA SAHİBLERİNİN KESİN OLARAK İMAN ETTİKLERİ
ASLA ŞÜPHE ETMEDİKLERİ.

SADAKATLA İMAN ETMEK GEREKTİĞİNİ ANLATIYOR.

VESSELÂM

ŞEYH ES SEYYİD EŞ ŞERİF MUHAMMED SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ .

HAYIRLI BEREKETLI NURLU HUZURLU SAĞLIKLI CUMALAR OLSUN İNŞALLAH.

Hayat-ı Şerifleri kategorisinde yayınlandı. 18 Rebiülevvel için yorumlar kapalı

MEVLANA ŞEYH ES-SEYYİD EŞ-ŞERİF KÖPRÜCÜ HACI MUSTAFA TANDOĞAN HAZRETLERİNİN 34. SENE-İ DEVRİYESİ

MEVLANA ŞEYH ES-SEYYİD EŞ-ŞERİF KÖPRÜCÜ HACI MUSTAFA TANDOĞAN HAZRETLERİ, MİLADİ 5 KASIM 1986 YILINDA ALLAHÜ TEALA HAZRETLERİNE KAVUŞTULAR. 11 İHLAS 1 FATİHA OKUYALIM.

MEVLANA ŞEYH ES-SEYYİD EŞ-ŞERİF KÖPRÜCÜ HACI MUSTAFA TANDOĞAN HAZRETLERİ, MİLADİ 5 KASIM 1986 YILINDA ALLAHÜ TEALA HAZRETLERİNE KAVUŞTULAR. 11 İHLAS 1 FATİHA OKUYALIM.

Hayat-ı Şerifleri kategorisinde yayınlandı. MEVLANA ŞEYH ES-SEYYİD EŞ-ŞERİF KÖPRÜCÜ HACI MUSTAFA TANDOĞAN HAZRETLERİNİN 34. SENE-İ DEVRİYESİ için yorumlar kapalı

22 Safer

PADİŞAHLAR PADİŞAHI ALEMLERİN RABBİ RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIMIZ ŞÖYLE FERMAN BUYURDULAR Kİ.

Fussilet 14.Ayet: Peygamberler onlara: Önlerinden ve arkalarından gelerek Allah´tan başkasına kulluk etmeyin, dedikleri zaman, «Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz» demişlerdi.

∆∆∆

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) fitneden söz etti ve dedi ki:
“İnsanları vaadlerini tutmaz, emanetlere ihânet eder ve iyilerle kötüler şöyle karma karışık olup -parmaklarını kenetleyerek gösterir- birbirinden tefrik edilemez halde görürseniz (işte o zaman fitne gelmiş çatmıştır).”

∆∆∆

Ey evlatlarım Alemlerin Rabbi Olan Allahımızın Peygamberlerimizin Evliyalarımızın sözleri kalplere şifa ve nurdur ışıkdır .onların sözlerini kalbi temiz olanlara ulaştıralım.kalbi kararmış olanlar kapılarını ve kulaklarını zaten nura ışığa kapatmışlar. Vesselam
Es Seyyid Eş Şerif Eş Şeyh Muhammed Sıddık Haşimi Hazretleri.

∆∆∆

Hayırlı bereketli nurlu huzurlu sağlıklı cumalar olsun inşallah

Hayat-ı Şerifleri kategorisinde yayınlandı. 22 Safer için yorumlar kapalı
%d blogcu bunu beğendi: