TASAVVUF DERSİ


RABITA

Rabıta,“bağ, münasebet, ilgi, alâka, bağlılık, mensub olmak…” gibi manalara gelir. Tasavvuf terimi olarak da, bir müridin tefekkür ve muhayyile gücünü kullanarak kendi şahsiyetinden sıyrılıp, şeyhi ve Resulullah’ın sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetiyle ve de Allahü Teala Hazretleri ile bütünleşmesi, sevgi bağı kurması ve irtibatlı olmasıdır.

Rabıtanın dini ve tasavvufi temelini, “.. sâdıklarla beraber olunuz” (Tevbe Suresi, 9/119) gibi âyetler ve kişinin sevdiği ile beraber olacağını bildiren hadisler (Buhârî, Edeb, 96) teşkil etmektedir.

Tasavvuf yolunda rabıta, son derece önemlidir. Mürid şeyhinden feyz almak için bazen kendisini onun şeklinde tahayyül eder. Buna rabıta-i muhabbet denir. Ayrıca, rabıta, manevi birlikteliktir, gönüllerin bir olması ve kaynaşmasıdır ki, buna da, rabıta-i kalbiye denir.

Ayrıca, tasavvuf ilminde, rabıtanın üç kademesi olduğu ve müridin üç farklı kademede Alemlerin Rabbi olan Allahımız’a vâsıl (ulaşır) olduğu belirtilir:

Birinci Kademe: Müridin, mürşidine olan rabıtasıdır. İsmi, Rabıta-i Şeyh‘tir.

İkinci Kademe: Müridin, Peygamber Efendimize olan rabıtasıdır. İsmi, Rabıta-i Rasul’dür.

Üçüncü Kademe: Müridin, Rabbine olan rabıtasıdır ki, rıza makamına ulaşmış hak dostu müridlerin rabıtasıdır. İsmi, Rabıta-i Lillah’tır

Rabıtaya devam eden ve önem veren bir müridin hocasına karşı sevgisi ve manevi bağı kısa sürede artar ve bu sevgi ve yakınlık onun seyri sülukunu hızlandırır. Öte yandan, derviş, rabıtası sebebiyle, hal ve hareketlerinde kıvama ve muhabbet haline ulaşır, sözünde ve hükmünde isabet ve tesir ortaya çıkar. Rabıta yapmakla, sürekli şeyhi ve Peygamberimiz ile ve de Allahü Teala ile birlikte olduğunu düşünen bir mürid, mânen zannettiği halde olacağı gibi, hataya düşmekten ve günah işlemekten de olabildiğince korunmuş olur.

i) RABITA USULÜ

Muhammed Sıddık Haşimi Hazretleri, uyanık olunan her zamanda ve şart altında rabıtaya devam etmeyi tavsiye etmekle birlikte, ders çekmeden önce yapılan rabıtayı şu şekilde tarif etmiştir:

Sâlik (Tasavvuf yolundaki öğrenci), yatsı namazından sonra gözlerini kapatarak Kıbleye karşı oturur ve sırayla şu sure ve ayetleri okur;

 • 1 Fatiha Suresi
 • 7 Âyetel-Kürsî
 • 1 İnşirah Suresi
 • 1 Kadir Suresi
 • 3 İhlâs Suresi
 • 1 Felâk Suresi
 • 1 Nâs Suresi

Rabıtaya giriş niteliğindeki bu âyet ve sureler okunduktan sonra zihni planda, tahayyül ve tefekkür gücümüzle rabıtaya devam edilir ve aşağıda anlatıldığı şekilde rabıta yapılır.

a) Erkeklerin Rabıta Usulü

Erkekler rabıtalarında; mürşidi ile beraber Peygamber Efendimizin bulunduğu mecliste bulunduklarını ki, bu mecliste 124 bin Peygamber Efendimizin, onların sahabe ve evlatlarının, Peygamberimizin 124 bin Sahabesinin, 12 İmam Hazretlerinin, Ehl-i Beyti teşkil eden tüm Seyyid ve Şeriflerin, bugüne kadar gelen 124 milyon evliyanın ve bilhassa silsiledeki tüm büyük mürşidlerin hazır olduğunu, merkezlerinde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın oturduklarını görüp müşahede ederek kendilerinin de bu maneviyat meclisinde bulunduğunu ve Efendimizin huzurunda oturduğunu tahayyül ederler.

Bu esnada, kudsi peygamber ve veliler topluluğunun nurdan bir kubbe ile kubbelendiği ve kubbenin herkesi kapladığı, bu arada Efendimiz Muhammed Aleyhisselamın mübarek sadrından çıkan nurun, kendi kalbine ulaştırıldığını, içinin kudsi nefesle dolup taşmaya ve gönlünün melekut alemiyle irtibatlanıp genişlemeye ve yücelmeye başladığı tahayyül edilir. Bu hal üzerine, en az beş dakika, ortalama olarak on veya on beş dakika devam edilir. Bu hal, tefekkür ve tahayyül edilirken bir süre sonra tasavvuf dersi çekilmeye başlanır.

b) Bayanların Rabıta Usulü

Hanımlar da rabıtalarını, aynen erkeklerin rabıta usulünde anlatıldığı şekilde yaparlar. Tek farkla ki, kendilerini, 124 bin Peygamber ve 124 milyon velinin hanımları ve kızları ile Allah’ın geçmişte yaşayan ve halen yaşamakta olan tüm saliha kullarının teşkil ettiği maneviyat meclisinde bulunuyor olarak düşünürler. Yine aynı şekilde, kendilerini nurdan bir kubbenin kapladığını ve nuru Muhammedinin kendilerine ulaştığını, nura garkolduklarını hayal ederler. Bir süre bu şekilde rabıta yaptıktan sonra derslerini çekmeye başlarlar.

ii) TASAVVUF DERSLERİ

Rabıta bittikten sonra, sâlik çekmiş olduğu ders ne ise, sayısına dikkat ederek ve uyanıklık içerisinde, dersine başlar ve her yüz sayısı (100) tamamladığında, 1 kez, “Minel ezeli, ilel ebedi adede mâ fi ilmillâh, ilahi ente maksudi ve rızâike matlubi” der. Ders sayısına göre, her her yüzlük periyot tamamlandığında bu zikir cümlesini tekrarlar. Tasavvuf dersini / zikrini tamamladıktan sonra, 1 Fatiha ile 11 adet İhlas Suresi okur.

Okumuş olduğu bu surelerden ve çektiği derslerden hâsıl olan sevabı da,  Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselam başta olmak üzere, 124 bin Enbiyanın, Peygamberlerin sahabelerinin, 12 İmam Hazretlerinin, 12 Tarikat Pîri’nin, Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin ve Silsile-i Âliye’de bulunan diğer Hak dostları ile 124 milyon veli ve salih müminlerin aziz ve pâk ruhlarına bağışlayıp dersini tamamlar.

12 Tarikatın Pîri, Kutbüzzaman Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin tarif ettiği, aşağıda açıklanan 4 farklı dersin, samimiyetle ve düzenli olarak çekilmesi halinde, Allah’ın izni ve keremiyle, mutlaka yol alınacak, Allah’a vâsıl olunacaktır.

a)      Hz. Mehdi Aleyhisselamın Besmele Dersi

            Mevlana Şeyh Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerinin tasavvufa giriş dersi olarak tarif ettiği, 40 günlük Besmele dersi, esasen kendilerine mânâ âleminde öğretilen Hz. Mehdi Aleyhisselamın Besmele Duası’dır. Bu nedenle, son derece özel, hikmetli ve insana dereceler kazandıran bir derstir.

Tasavvuf dersi çekmek isteyen bir müride ilk olarak bu ders tarif edilir. Aslında bir dua olan bu mübarek zikir/ders şudur:

يَا فَتّاَحْ يَا عَزِيزْ اِفْتَاحْ كُنُوزْ بِسْمِ اللهِ الّرحْمَنِ الرّحِيمِ

“Ya Fettâh, Ya Azîz, iftah künûz Bismillâhirrahmânirrahîm”

Ey Fettâh (Açan) ve Azîz (Üstün, Galip) olan (Allah’ım!), Bismillâhirrahmânirrahîm’in hazinelerini aç!.( Âmin)”

 

Yukarıdaki Besmele Dersi, 10 günlük, 4 periyot halinde çekilir.

 • İlk 10 günde, 92 adet
 • İkinci 10 günde, 314 adet
 • Üçüncü 10 günde, 571 adet
 • Dördüncü ve son 10 günde de, 786 adet

Bu ders bittikten sonra, aşağıda belirtilen 490 günlük, ruh ve nefsin terbiyesi dersine devam edilir.

b) Nefsin ve Ruhun Terbiyesi Dersi

Bu ders, tablodan da anlaşılacağı üzere, Hüvel Evvelü Allah zikriyle başlar ve Lâ ilâhe illallâh dersiyle de tamamlanır.

Her bir ders görüldüğü üzere, 70 gün devam edecek ve 490 gün sonunda da 7 adet dersin hepsi bitmiş olacaktır.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: